Juridische informatie

Informatie betreffende het basispakket

Bij het NEWON TV basispakket treedt NEWON TV B.V. uitdrukkelijk niet op als leverancier van de content. Het product NEWON TV basispakket betreft een zogenaamde streamingdienst. NEWON TV B.V. levert slechts de dienst die het gebruikers met een Nederlands adres mogelijk maakt om publiekelijk beschikbare content te consumeren, waarop zij recht hebben doordat zij hier reeds voor betalen.

 

Algemene informatie betreffende content

Voor alle producten waarbij NEWON TV B.V. daadwerkelijk content levert, geldt dat NEWON TV B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de betreffende content. Deze aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk voor de eigenaars / uitzenders van de content, dus bijvoorbeeld de individuele televisiezenders.